BAO BÌ NHỰA

ỐNG GIẤY

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Giám Đốc
0903 957 771 - (061) 3512488

Bao Bì Carton

Bao bì carton 3 lớp
Bao bì carton 3 lớp
Bao bì carton 5 lớp
Bao bì carton 5 lớp
Bao bì carton 7 lớp
Bao bì carton 7 lớp
Bao bì carton 3 lớp
Bao bì carton 3 lớp
Bao bì carton 3 lớp
Bao bì carton 3 lớp
Bao bì carton 5 lớp
Bao bì carton 5 lớp

Ống Giấy

Ống giấy nâu
Ống giấy nâu
Ống giấy nâu
Ống giấy nâu
Ống giấy trắng
Ống giấy trắng

Ống Giấy Paper Core

Ống giấy Paper Core
Ống giấy Paper Core
Ống giấy Paper Core
Ống giấy Paper Core
Ống giấy Paper Core
Ống giấy Paper Core

Bao Bì Nhựa

Túi nilon PE
Túi nilon PE
Túi nilon PE
Túi nilon PE
Túi nilon PE
Túi nilon PE
Túi nilon PP
Túi nilon PP
Túi nilon PP
Túi nilon PP
Túi nilon HD
Túi nilon HD
Túi nilon HD
Túi nilon HD
Túi nilon HD
Túi nilon HD
Túi nilon HD
Túi nilon HD
Túi Hút Chân Không
Túi Hút Chân Không
Túi HDPE
Túi HDPE
Cuộn Nylon
Cuộn Nylon
Túi Xếp Cành
Túi Xếp Cành
Túi Đựng Rác PVC
Túi Đựng Rác PVC
Túi nilon PP
Túi nilon PP

Nắp Nhựa, Thìa Nhựa

Thìa Nhựa
Thìa Nhựa
Thìa Nhựa
Thìa Nhựa
Thìa Nhựa
Thìa Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Thìa Nhựa
Thìa Nhựa

Giấy Dán Móc

Giấy dán móc trơn
Giấy dán móc trơn
Giấy dán móc
Giấy dán móc
Giấy dán móc
Giấy dán móc