Ống hút giấy

LY GIẤY

BAO BÌ NHỰA

ỐNG GIẤY

thông tin liên hệ
Văn Phòng Đại Diện HCM

0364667155 - (028) 6652 3323

Hotline Nhà Máy

0934 066 486 - 0934 085 486 - (0251) 3512 489 - (0251) 3512 488

-

Ống hút giấy - sợi mía

Ống hút giấy trắng phi 6
Ống hút giấy trắng phi 6
Ống hút giấy màu cam phi 6
Ống hút giấy màu cam phi 6
Ống hút giấy tre phi 6
Ống hút giấy tre phi 6
Ống hút giấy bông tuyết phi 6
Ống hút giấy bông tuyết phi 6
Ống hút giấy xám phi 6
Ống hút giấy xám phi 6

Ly Giấy

Ly 12 Oz
Ly 12 Oz
Ly 16 Oz
Ly 16 Oz
Ly 22 Oz
Ly 22 Oz
Ly 6.5 Oz
Ly 6.5 Oz
Ly 10 Oz
Ly 10 Oz

Bao Bì Carton

Bao bì carton 5 lớp
Bao bì carton 5 lớp
Bao bì carton 7 lớp
Bao bì carton 7 lớp
Bao bì carton 3 lớp
Bao bì carton 3 lớp
Bao bì carton 3 lớp
Bao bì carton 3 lớp
Bao bì carton 5 lớp
Bao bì carton 5 lớp

Ống Giấy

Ống giấy nâu
Ống giấy nâu
Ống giấy nâu
Ống giấy nâu
Ống giấy trắng
Ống giấy trắng

Ống Giấy Paper Core

Ống giấy Paper Core
Ống giấy Paper Core
Ống giấy Paper Core
Ống giấy Paper Core
Ống giấy Paper Core
Ống giấy Paper Core

Bao Bì Nhựa

Túi nilon PE
Túi nilon PE
Túi nilon PE
Túi nilon PE
Túi nilon PE
Túi nilon PE
Túi nilon PP
Túi nilon PP
Túi nilon PP
Túi nilon PP
Túi nilon HD
Túi nilon HD
Túi nilon HD
Túi nilon HD
Túi nilon HD
Túi nilon HD
Túi nilon HD
Túi nilon HD
Túi Hút Chân Không
Túi Hút Chân Không
Túi HDPE
Túi HDPE
Cuộn Nylon
Cuộn Nylon
Túi Xếp Cành
Túi Xếp Cành
Túi Đựng Rác PVC
Túi Đựng Rác PVC
Túi nilon PP
Túi nilon PP

Nắp Nhựa, Thìa Nhựa

Thìa Nhựa
Thìa Nhựa
Thìa Nhựa
Thìa Nhựa
Thìa Nhựa
Thìa Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Nắp Nhựa
Thìa Nhựa
Thìa Nhựa

Giấy Dán Móc

Giấy dán móc trơn
Giấy dán móc trơn
Giấy dán móc
Giấy dán móc
Giấy dán móc
Giấy dán móc