Ống hút giấy

LY GIẤY

BAO BÌ NHỰA

ỐNG GIẤY

thông tin liên hệ
Văn Phòng Đại Diện HCM

0364667155 - (028) 6652 3323

Hotline Nhà Máy

0934 066 486 - 0934 085 486 - (0251) 3512 489 - (0251) 3512 488

-

Ống hút phi 6

Ống hút giấy trắng phi 6
Ống hút giấy trắng phi 6
Ống hút giấy màu cam phi 6
Ống hút giấy màu cam phi 6
Ống hút giấy tre phi 6
Ống hút giấy tre phi 6
Ống hút giấy bông tuyết phi 6
Ống hút giấy bông tuyết phi 6
Ống hút giấy xám phi 6
Ống hút giấy xám phi 6
Ống hút giấy đen phi 6
Ống hút giấy đen phi 6